Gabiony

Gabion je drátokamenný (drátoštěrkový) prvek, sloužící k přenášení zemních tlaků (např. opěrné zdi), dále také jako opevnění při stabilizaci břehů upravovaných vodních toků.

Prvek je vytvořen z kameniva (větší zrnitosti) a je do pravidelného tvaru (kvádr) upraven v lepším případě pomocí korozi odolné drátěné konstrukce (drát s AlZN povrchovou ochranou). Jde v podstatě o formu, do které se sype kamenivo (zdroj Wikipedie).

Jsme firma  zabývající se prodejem gabionových konstrukcí, geomříží, geotextilií a také realizací v jakémkoli rozsahu.